Izran aanvullingen Biarnay

 

Deze pagina bevat izran die niet opgenomen zijn in een thematisch hoofdstuk. Alle 42 izran uit het werk van Biarnay staan nu op de site.

 

4. Biarnay, p. 328. Temsamane.

Susais a-imma, susais!
Tacwuat n-ğḥaria, imɣarn itɛ-ixḍṣen.

Kalm aan, o mijn moeder, kalm aan!
Het zijn de rijken die dit zijden strikje zullen betalen.

Biarnay:
Een meisje drukt haar moeder op het hart om de grootste zorg te besteden aan het kledingstuk dat bestemd is voor een rijke opdrachtgever.

 

6. Biarnay, p. 328. Temsamane.

Ieh, aya zin, aya zin. Ieh aya zin Miḍaa!
Aya Muḥ, aya Muḥ, Ieh ay-uma, nec maɣaa?

O schoonheid, o schoonheid, o schoonheid van de meisjes van Midar!
O Mouh, o Mouh, o mijn broer, en ik, waarom ben ik niet knap?

Biarnay:
Een meisje van de Temsamane beklaagt zich erover dat ze niet even knap is als de meisjes van Midar, een substam van de Ait Touzine, die bekend stonden over hun schoonheid.

 

7. Biarnay 1917, p. 329. Temsamane.

A biramin, a Muḥa, lillah arueḥ sa!
Wur-inu inɣ-da tumat-a. Ua-dais zmiax-ca.

O biramin, o Mouh, om godswil kom hier!
Mijn hart sterft (in mijn borst), o mijn broers. Ik kan niets doen voor jou.

Biarnay:
Een meisje smeekt haar minnaar Mouh om zich bij haar te voegen, omdat ze sterft van liefde. Nadat ze haar broers heeft aangeroepen, komt ze tot bezinning en wijst ze haar minnaar in wanhoop af. Biramin is een aanroep waarvan Biarnay de betekenis niet kent.

 

10. Biarnay 1917, p. 330. Temsamane.

Ḥamam-inu, a Muḥ!
Tnnac ɛila: sigur aman!
Aman uaa a-suguan.
Ya tumat-a, ura tamunt ig iḍwugran!

O mijn duif, o Mouh!
Het meisje heeft gezegd: laat de wateren stromen!
[Maar de wateren zullen niet stromen.]
O mijn broers, ik wil niet bij mijn schoonouders blijven!

Biarnay:
Een pasgetrouwde vrouw kan het niet vinden met haar schoonfamilie. ‘Laat de wateren stromen’ wil zeggen: geef je gevoelens de vrije loop, wees gelukkig. [Biarnay is vergeten de derde regel te vertalen, dus ik heb zelf maar wat geprobeerd]. In het commentaar gaat Biarnay dieper in op de frase ‘ het meisje heeft (je) gezegd’, vaak verkort tot ‘zij heeft gezegd’. Deze lijkt in te houden dat de zangeres de izri niet zelf gemaakt heeft.

 

29. Biarnay 1917, p. 352. Ait Waryaghar.

Aya  Muḥ, aya  Muḥ! Ay-uma! I-nec maɣar?
Nus-id ac-ncauar, aya mmmis-uumɣar
Ui-kidek ɣaii-msbḍan? A-raḥ-d ya nuar.

O Mouh, o Mouh, O mijn broer! En ik waarom?
Wij zijn je komen raadplegen, o zoon van het dorpshoofd.
Wie wil ons scheiden? Kom o bloem!

Biarnay:
Een izri van vrouwen, opgetekend in 1910 in Tanger, waarvan de betekenis duister is.

 

 

 

Reacties zijn gesloten.